Nadal

Ninin

Pallina

 

Pedro

Pepita

Peppa

Pesca

 

Pippo

Pongo

Popy

Prugna

Raoul

Rhum

Robin

Rocky

Roger

Roxy

Sally

Sammy

Sbirulino

Serena

Sheila

Sissy

 

Skay

Snoopy

Soya

Spillo

 

Spino

Stella

Syd

Tilly Toy

Toffee

Valak

Virgola

Whisky

Willy