Pippo

Pongo

Prugna

Raoul

Rhum

Robin

Rocky

Sally

Sammy

Sbirulino

Serena

Sheila

Sissy

 

Skay

Spillo

 

Spino

Stella

Syd

Tilly Toy

Toffee

Valak

Virgola

Whisky

Willy